دومین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها به ایستگاه پایانی رسید

آنچه در مراسم اختتامیه دومین سوگواره ملی پایتخت موکب ها گذشت.

حامیان دومین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها